top of page
Skapa ordning i kaoset

Skapa ordning i kaoset

Coronasäkra din verksamhet. Från 600 kr/medarbetare

 

Varje organisation påverkas av sin omgivning.

När förutsättningarna ändras snabbt behöver även verksamheten vara beredd på att göra det. 

Under de senaste månaderna har coronapandemin - på gott och ont - tvingat fram förändringar på arbetsplatser både här hemma och ute i världen.

Situationen har gjort att vi på ett helt nytt sätt börjat använda digitala verktyg för kommunikation och samarbete och upptäckt att det för det mesta fungerar väldigt bra. Samtidigt är det tydligt att videomöten, hemarbete och distansering påverkar både verksamheter och individer och den företagskultur som en gemensam mötesplats ger. 

Även om ingen idag kan överblicka de långsiktiga effekterna råder det ingen tvekan om att arbetsplatser står inför fortsatt stora utmaningar. För att kunna erbjuda en attraktiv och relevant arbetsplats även under de nya förutsättningarna behövs anpassningar. Vi hjälper er hela vägen - från strategi till genomförande.

 • Enkät till medarbetare

 • Uppföljande intervjuer med nyckelpersoner utifrån enkätresultat

 • Workshop med ledningen – presentation av resultat och hur det nya normala tar sig uttryck för just din organisation.

 • Förslag på strategi för åtgärder 

 • Implementering av beslutad strategi

 

 

Kontakta Venke Osnes så berättar hon om hur det fungerar

Från det ena till det andra

Förändringsledning vid övergång från traditionellt till aktivitetsbaserat arbetssätt. Från 800 kr/medarbetare

Att genomföra ett förändringsprojekt innebär många utmaningar för en organisation. Detta oavsett om det handlar om en nyetablering, flytt till ett nytt kontor eller implementering av ett nytt arbetssätt. 

Med hjälp av beteendevetare, HR-experter och arkitekter hjälper hjälper vi ditt företag med just denna känsliga förändringsprocess. Vårt mål är att alla medarbetare ska förstå fördelarna med förändringen och känna styrka och glädje i sin nya arbetssituation. 

Genom exempelvis chefs- och medarbetarutbildningar och workshops kan vi underlätta och stötta projektet under förändringsprocessen.

 

 • Analys och workshop
  Det är ledningens uppgift att definiera vision, riktning och mål. Därför är just ledningen utgångspunkten för att formulera strategier som rör arbetsplatsens utveckling.

 • Enkät
  Ett snabbt, effektivt och uppföljningsbara sätt att ta temperaturen på en arbetsplats är att regelbundet genomföra enkätundersökningar.

 • Gästarbete
  Verksamhet, vision och mål är en sak. Lokalutnyttjande är en helt annan.

 • VR och visualisering
  Genom att använda virtual reality som kommunikationsverktyg skapar vi samsyn i projektgruppen.

 

 

Kontakta Venke Osnes så berättar hon om hur det fungerar

från det ena till det andra

Ta tempen på organisationen

Få en effektiv och uppföljningsbar indikation på hur din arbetsplats mår. 7.900 kr

Information, kunskap och data är nödvändigt för att kunna dra bra slutsatser. Vårt enkätverktyg är enkelt och intuitivt och tar med hjälp av ett antal standardiserade frågor reda på hur din organisation mår.

Utöver standardfrågorna har vi möjlighet att specialanpassa enkäten så att den passar just din organisation. Resultatet kan användas som fristående temperaturmätare, beslutsunderlag eller återkommande medarbetarundersökning.

 

 

Kontakta Venke Osnes så berättar hon om hur det fungerar

ta tempen på organisationen

Optimera mera

Föreläsning: Rum för tillväxt. 11.900 kr

Sveriges tjänsteföretag har under de senaste tio åren haft en av de starkaste tillväxterna i Europa.

Men samtidigt som situationen skapar stora möjligheter uppger många företag att de har för liten kontorsyta och var tionde företag i vissa regioner har avstått från att rekrytera på grund av kontorsbrist.

Under föreläsningen The Office berättar vi hur du optimerar kontorsytan och skapar rum för tillväxt.

 

 

Kontakta Venke Osnes så berättar hon om hur det fungerar

optimera mera

Var är chefen?

Föreläsning: Ledarskap på distans. 11.900 kr   

För organisationer som gått från traditionellt till aktivitetsbaserat arbetssätt har chefens roll visat sig vara en avgörande framgångsfaktor. Trots det känner sig många chefer och arbetsledare osäkra under förändringsresan.

 

Under föreläsningen Var är chefen får du våra bästa tips för att dra maximal nytta av övergången från traditionellt till aktivitetsbaserat arbetssätt.

 

 

Kontakta Venke Osnes så berättar hon om hur det fungerar

var är chefen

The office

Föreläsning: Arbetsplats och arbetssätt, igår, idag och imorgon. 11.900 kr

Det som ursprungligen var en plats för produktion utvecklades till en mötesplats. Men hur ser kontorutvecklingen ut framöver, vad finns det för drivande faktorer och vad händer när AI, generationsväxling och gig-ekonmin inträffar samtidigt. Under föreläsningen The Office spanar vi framåt och ser vilken funktion morgondagens kontor kommer att fylla.

 

 

Kontakta Venke Osnes så berättar hon om hur det fungerar

The office

Gilla läget

Föreläsning: Optimera dina lokaler utifrån verksamhet, förutsättningar och läge. Från 70 kr/m2

Utformningen av en moderna inomhusmiljö rör sällan bara design och teknik. Det handlar minst lika mycket om beteende och användning. Investeringen ska även ge bra och långsiktig avkastning.

Därför behövs svar på många viktiga frågor när en arbetsplats ska optimeras. Hur ser verksamheten ut, vilken identiteten ska den nya miljön utstråla, vilka förutsättningar har fastigheten och hur kan den framtidssäkras? Metodiskt låter vi fakta bygga upp ett stabilt projektunderlag.

Tillsammans med dig analyserar vi vision, behov, definierar affärsmål och utmaningar. Av detta formulerar vi en tydlig strategi som ligger till grund för det fortsatta projektet.

 

 

Kontakta Venke Osnes så berättar hon om hur det fungerar

Kontakta oss!

TEL:

08-658 79 00

Info@mer.se

ADRESS

Söder Mälarstrand 41

118 25, Stockholm

Thanks for submitting!

bottom of page