Ge oss 5 veckor så är

ni på banan!

Varje organisation påverkas av sin omgivning. När förutsättningarna ändras snabbt behöver även verksamheten vara beredd på att göra det. 

Under de senaste månaderna har coronapandemin - på gott och ont - tvingat fram förändringar på arbetsplatser både här hemma och ute i världen.

Situationen har gjort att vi på ett helt nytt sätt börjat använda digitala verktyg för kommunikation och samarbete och upptäckt att det för det mesta fungerar väldigt bra.

Det nya normala

Samtidigt är det tydligt att videomöten, hemarbete och distansering påverkar både verksamheter och individer och den företagskultur som en gemensam mötesplats ger. 

Även om ingen idag kan överblicka de långsiktiga effekterna råder det ingen tvekan om att arbetsplatser står inför fortsatt stora utmaningar. För att kunna erbjuda en attraktiv och relevant arbetsplats även under de nya förutsättningarna behövs anpassningar. Vi hjälper er hela vägen - från strategi till genomförande

6.jpg

ENKÄT TILL

MEDARBETARE

Ett snabbt, effektivt och uppföljningsbart 

sätt att ta temperaturen på en arbetsplats är att genomföra en enkätundersökning.

FÖRDJUPAD

FÖRSTÅELSE

Uppföljande intervjuer med nyckelpersoner utifrån enkätresultat

WORKSHOP MED

LEDNING

Presentation av resultat och hur det nya normala tar sig uttryck för just din organisation.

FÖRSLAG PÅ 

ÅTGÄRDER

Sammanställd analys på nuläge och utvecklings-möjligheter

IMPLEMENTERING

Uppföljning säkerställer att mål möts och att eventuella finjusteringar genomförs.

Kontakta oss!

TEL:

08-658 79 00

Info@mer.se

ADRESS

Söder Mälarstrand 41

118 25, Stockholm