top of page

5 tips

på hur du som chef kan hjälpa dig själv och din grupp att hålla i och hålla ut med fortsatt distansarbete.

Många av oss hade hoppats att vi vid det här laget skulle ha återgått till något som liknar den tillvaro vi hade innan pandemin slog till i våras.

 • Glöm inte det fysiska.
  Inled digitala möten med att stå upp och göra lite enkla rörelser för att inte hela dagen ska bli ett långt marathonsittande. När du har möte som inte kräver delning/visning av skärm – boka ett “walk-and-talk”-möte och ta en promenad samtidigt som du pratar med dina kollegor. Kanske kan en stegtävling hjälpa er att komma igång?

 • Glöm inte det sociala
  Hej och hejdå. Börja och avsluta varje möte med in- och utcheckning. De digitala fika vi vant oss vid kan ha förlorat sin dragningskraft. Boka in någon annan rolighet, till exempel frågesport, med jämna mellanrum för att hålla ihop gruppen. Glöm inte att visa uppskattning. Det är inte lika naturligt att ge beröm digitalt. Om några av dina medarbetare inte har naturlig jobbkontakt med varandra under längre tid är det lätt att gruppkänslan sakta försvinner i det digitala arbetssättet. Individer kan också hamna helt utanför Ett sätt att motverka det är att ge dina medarbetare uppdraget ta fram förbättringsförslag på hur ni kan förbättra er verksamhet/rutiner/samarbete/etc. och att små, väl sammansatta grupper (3-4 personer) arbetar fram lösningar på förbättringsförslagen under 1-2 timmar i veckan.

 • Se till att alla blir vassa på er digitala kommunikationsplattform.
  Att delta i digitala möten har snabbt blivit en vana. Se till att få in kreativiteten och undvik att mötet blir en energitjuv. Utveckla dina videomöten. Ta ytterligare ett steg för att göra videomöten extra intressanta. Lär dig och din grupp hur ni enkelt kan skapa digitala grupprum för att undvika att det endast är ett fåtal av mötesdeltagarna som hörs och syns.
   

 • digitala spelregler
  Bestäm i förväg om kameran ska vara på. Skapa variation under mötena genom att blanda gruppdiskussioner, presentationer och gemensamt arbete. Om det är många deltagare i mötet är det bra att utse någon som har rollen som moderator. Ha gärna gruppdiskussioner. I de alla de vanligaste verktygen går det att skapa grupprum

 • Kulturflätare
  I en digital tillvaro finns det risk att det så småningom bildas fristående stuprör. Det är ofta i kontakt med andra kompetenser som vi utvecklas. Se till att de tvärfunktionella kontaktytorna och samarbetet mellan organisationens avdelningar bibehålls. Se till att nätverkandet fortsätter även utanför arbetsuppgifterna. Det kanske är dags att utse en kulturflätare som kan se till er företagskultur bibehålls och fortsätter utvecklas.

Ge oss 5 veckor så är

ni på banan!

Varje organisation påverkas av sin omgivning. När förutsättningarna ändras snabbt behöver även verksamheten vara beredd på att göra det. 

Under de senaste månaderna har coronapandemin - på gott och ont - tvingat fram förändringar på arbetsplatser både här hemma och ute i världen.

Situationen har gjort att vi på ett helt nytt sätt börjat använda digitala verktyg för kommunikation och samarbete och upptäckt att det för det mesta fungerar väldigt bra.

Det nya normala

Samtidigt är det tydligt att videomöten, hemarbete och distansering påverkar både verksamheter och individer och den företagskultur som en gemensam mötesplats ger. 

Även om ingen idag kan överblicka de långsiktiga effekterna råder det ingen tvekan om att arbetsplatser står inför fortsatt stora utmaningar. För att kunna erbjuda en attraktiv och relevant arbetsplats även under de nya förutsättningarna behövs anpassningar. Vi hjälper er hela vägen - från strategi till genomförande

6.jpg
1 (1).jpg

ENKÄT TILL

MEDARBETARE

Ett snabbt, effektivt och uppföljningsbart 

sätt att ta temperaturen på en arbetsplats är att genomföra en enkätundersökning.

2 (1).jpg

FÖRDJUPAD

FÖRSTÅELSE

Uppföljande intervjuer med nyckelpersoner utifrån enkätresultat.

3.jpg

WORKSHOP MED

LEDNING

Presentation av resultat och hur det nya normala tar sig uttryck för just din organisation.

4 (1).jpg

FÖRSLAG PÅ 

ÅTGÄRDER

Sammanställd analys på nuläge och utvecklings-möjligheter.

5 (1).jpg

IMPLEMENTERING

Uppföljning säkerställer att mål möts och att eventuella finjusteringar genomförs.

Kontakta oss!

TEL:

08-658 79 00

Info@mer.se

ADRESS

Söder Mälarstrand 41

118 25, Stockholm

bottom of page