top of page
bamboora
Mer-Bambora-April-2016-_D7A9438-1800x101

Bambora är ett svenskt serviceföretag som är på väg att förändra världen.

Med det nya kontoret som utgångspunkt tar Bambora nästa steg i utvecklingen av framtidens betallösningar.

 

Bambora har växt snabbt under senaste året och varumärket är idag en global koncern.

Samlokaliseringen av de svenska delarna var ett viktigt steg i att stärka den företagsidentitet som ligger till grund för fortsatt utveckling av organisationen.

 

Det nya kontoret är en central del av varumärket och en viktig del av företagets positionering.

BAMBORA

Förändring är det konstanta

westander

Westander är en pr-byrå som hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut.

 

Med det högt satta målet att vara pr-branschens bästa arbetsgivare utvecklar företaget kontinuerligt den egna arbetsplatsen – både vad det gäller utformning och arbetssätt.

 

Genom att analysera behov, varumärke och affärsutmaningar utformades en kontorsstrategi som ligger till grund för företagets utveckling och kontoret som arbetsgivarens plattform i kontakten med medarbetarna.

westander

Do.Refine.Repeat

arbetsförmedlingen
ABF-668-1460x973.jpg

Med över 13 000 anställda och 200 lokalkontor är Arbetsförmedlingen en av Sveriges största myndigheter. Som ett led i Arbetsförmedlingens internprojekt ”Förnyelseresan” och flytten av huvudkontoret med 1 800 medarbetare från Stockholm city till nya lokaler i Solna utvecklades en aktivitetsbaserad, verksamhetsanpassad och flexibel kontorsmiljö.

 

I och med projektet och övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt minskar Arbetsförmedlingen sina lokalytor och sänker sina hyreskostnader samtidigt som samarbete mellan organisationens avdelningar har förbättrats. Bättre nyttjande av lokalen och återbruk av inredning har även miljömässiga vinster så som exempelvis lägre energikostnader, minskad förbrukning av inredning.

 

Genom att utveckla arkitektur och arbetssätt parallellt stöder arkitekturen den organisation som Arbetsförmedlingen är idag, samtidigt som miljöerna är tillräckligt flexibla för att stödja framtida förändringar.

Arbetsförmedlingen

Förnyelseresan

kicks

KICKS är med över 250 butiker i Sverige, Norge och Finland en av nordens ledande kosmetikkedjor.

Företaget har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och det nya aktivitetsbaserade huvudkontoret är en central del av företagets fortsatta utveckling.

Som navet i verksamheten reflekterar kontoret både den försäljning som sker i fysiska butiker och via e-handel.  

 

Entrén fungerar även som showroom, arbetsplatser kan användas som sminkbord och de öppna kontorsdelarna som testyta för produktutveckling.

KICKS

Always change

svanen
Hem-Svanen114.jpg

När Miljömärkning Sverige, bestående av Svanen och EU Ecolabel, såg över sitt hyreskontrakt passade de på att inte bara flytta till fräscha, nyrenoverade lokaler.

De bestämde sig även för att se över sitt arbetssätt och jobba mer aktivitetsbaserat.

 

Svanen bestämde sig för att gå från ett blandat kontor med både egna rum och öppna delar till att jobba aktivitetsbaserat. Vi delade därför in planen i olika zoner.

Kärnan i lokalen, där både entré och pausdel finns, får naturligt vara en mer aktiv zon. De två flyglarna har även de fått olika aktivitetsnivåer där flygeln närmast kärnan är aktiv och flygeln längst bort är lugn.

 

Mellan dessa zoner finns mötesrum och mindre samtalsrum dit man kan gå iväg för att ta ett telefonsamtal eller för en stunds koncentration.

SVANEN

Den kaxiga experten

unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund för tjänstemän. Efter att ha genomfört en analys av hur kontoret användes upptäckte Unionen att varken storleken och utformningen av de befintliga lokalerna inte motsvarade verksamhetens behov. En genomgång av verksamheten visade även på möjligheten att förbättra arbetsmiljön genom en övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt. 

 

Omdisponering av ytorna samt gedigen förankring och implementering av ett aktivitetsbaserat arbetssätt har gjort att lokalerna nu nyttjas mer ändamålsenligt och effektivt än tidigare. Omdisponeringen bidrar också till att skapa en miljö som stärker organisationens lärande, utveckling och flexibilitet.

UNIONEN

Tillsammans

Kontakta oss!

TEL:

08-658 79 00

Info@mer.se

ADRESS

Söder Mälarstrand 41

118 25, Stockholm

Thanks for submitting!

bottom of page