top of page
1.jpg

1.UPPSTART

Tillsammans sätter vi mål och ramar för förändringsresan och formulerar ett förankrat budskap. Vi utformar en tydlig strategi och projektplan för genomförandet som kopplas till övergripande mål och vision.

Vi skapar samsyn i projektet för förändringens möjligheter och utmaningar. Eventuella kopplingar till andra pågående förbättringsprojekt i verksamheten klargörs.

2.jpg

2.INSIKT OCH

FÖRÄNDRING

Här ökar vi förståelsen för syfte och mål med den nya arbetsplatsutformningen och arbetssättet hos medarbetarna och driver fram verksamheten till mer konstruktiva faser i förändringsprocessen. Här ges möjlighet att lufta eventuella farhågor men också att identifiera alla möjligheter. Ett chefsprogram startas och medarbetarna ges möjlighet till dialog.

3alt.jpg

3.FÖRBÄTTRING

Vi involverar och inspirerar chefer och medarbetare att konstruktivt medverka till att identifiera och genomföra förbättringar vad gäller digitalisering, materialhantering, samarbete m.m. Chefer och medarbetare lär känna den nya arbetsplatsen för att skapa nytta och rörlighet. Förslag på spelregler tas fram.

4.jpg

4.UTVECKLING

Grunden läggs för ett gemensamt arbetssätt och förhållningssätt och möjliggör en väl fungerande och framgångsrik arbetsplats där medarbetarna har en samsyn och en förståelse för de olika behov och förutsättningar som gör det dagliga arbetet välsmort.

5.jpg

5.INFÖRANDE OCH

UPPFÖLJNING

En inkörningsperiod för det nya arbetssättet säkerställer att nya vanor och beteenden skapas. Uppföljning säkerställer att mål nåtts och att eventuella finjusteringar genomförs.

Förändringsledning

Ni är på väg i en ny riktning, genom att inkludera medarbetarna i förändringsresan kan välmående och produktivitet ökas och säkra en lyckad kursändring.

 

Nedan kan ni läsa om vår process och kortfattat om vad vi gör tillsammans i varje steg

 

 

Kontakta oss!

TEL:

08-658 79 00

Info@mer.se

ADRESS

Söder Mälarstrand 41

118 25, Stockholm

bottom of page