top of page

Arbetsplatsstrategi

I en framgångsrik organisation når alla människor och idéer sin fulla potential. Med utgångspunkt i verksamhetens mål, behov och utmaningar kan arbetssätt och kontorets fysiska utformningen stödja varandra för att optimera produktivitet, lönsamhet och trivsel. Därmed kan kontoret användas som strategiskt verktyg för verksamhetsstyrning och som plattform för både intern och extern kommunikation.

 

Analys och workshop
Det är ledningens uppgift att definiera vision, riktning och mål. Därför är just ledningen utgångspunkten för att formulera strategier som rör arbetsplatsens utveckling. Tillsammans med ledning och/eller projektgruppen tar vi fram en plan för hur arbetssätt och arbetsplatsens utformning kan utvecklas för att verksamheten ska optimeras. Under workshopen går vi även igenom preliminära analyser av era förutsättningar (till exempel av lokalstudier och beläggningsmätningar). Om ni vill ordnar vi gärna studiebesök på andra företag eller håller inspirationsföreläsning om kontorstrender.

 

 

Enkät
Ett snabbt, effektivt och uppföljningsbart sätt att ta temperaturen på en arbetsplats är att regelbundet genomföra enkätundersökningar. Genom kvantitativa analyser får vi en nulägesbild av medarbetares trivsel och möjlighet till produktivitet kopplat till arbetssätt och kontorets utformning. Enkäter är ett bra verktyg för förankrings och som underlag till eventuella förändringar.

Beläggningsmätning
Konferensrum som alltid är bokade? Tysta rum som alltid står tomma? Användningen av en kontorsarbetsplats är i genomsnitt 40%.

Beläggningsmätning svarar på hur lokalerna används idag. Var och när används arbetsplatser, mötesrum mm. Beläggningsmätningen utförs av er själva enligt våra instruktioner. Naturligtvis kan vi också utföra mätningen om så önskas och offereras då separat. Vi sammanställer och analyserar resultatet. Genom en beläggningsmätning får vi fördjupad kunskap om hur kontoret används och bra underlag i exempelvis workshops.

 

Gästarbete
Verksamhet, vision och mål är en sak. Lokalutnyttjande är en helt annan. Genom att vara på plats i lokalerna, prata med medarbetare intervjua referensgrupper får vi möjlighet att en bild av hur kontoret används idag.

De kvalitativa analyserna kan (fristående eller som komplement till enkäter) ligga till grund för kartläggning av utvecklingsområden.

 

Fysisk närvaro i digital tillvaro
Mellan idé, vision och ett färdigt projekt kan stegen vara gigantiska. Dessutom finns det alltid en verklighet i form av tidsplan och budget att förhålla sig till. Med hjälp av den virtuella plattformen The Obeon kan visualiserade miljöer upplevas interaktivt.

Genom att använda virtual reality som kommunikationsverktyg skapas samsyn i projektgruppen då slutresultatet kan upplevas på samma villkor, långt innan projektet är färdigställt. Det leder ofta till smidigare och effektivare projekt genom att tekniken öppnar också för en helt ny typ av delaktighet.

 

Det finns mer…
Om ni fattat beslut om en ny strategi är det viktigt att förankra den nya riktningen i verksamheten. Titta gärna under förändringsledning för mer information.

 

Ibland krävs en större förändring och beslut om man till exempel ska bygga om befintlig lokal eller flytta och många gånger hjälper vi också till att identifiera andra delprojekt som behöver initieras (tex digitalisering). Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss!

TEL:

08-658 79 00

Info@mer.se

ADRESS

Söder Mälarstrand 41

118 25, Stockholm

Thanks for submitting!

bottom of page